สิทธิศาสตร์
Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
 โปรแกรมพิเศษช่วงปิดเทอม

16 มี.ค.-1 เม.ย. 59 (13 วัน)  เรียนรู้ผ่านกิจกรม เช่น                     เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์                 เศิลปินน้อยช่างประดิษฐ์                      เสริมเชาวน์ด้วยของเล่น                     กิจกรรมเสริมประสบการณ์

         รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559 - 2560                      พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง                            เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิขาการ
 บ้านของเล่น Intensive  29ก.พ.-13 มี.ค 59
  เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าสาธิตฯ

           nersery                             สอนด้วยกระบวนการ Play & Learn Tutoring                พัฒนาเชาวน์ปัญญาด้วยของเล่น เรียนรู้ิวชาการอย่างสนุกสนาน           โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์จากครุศาสตร์ และจิตวิทยา                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                             

 

 

     เรียน 12 วัน ใช้ครู 1 คนต่อ นักเรียน 4 คน          เรียนรู้ผ่านของเล่น เข้าใจด้วยของจริง                        จึงประยุกต์เข้าสู่แบบฝึกหัด

 

 

 

 

 
       

ขอเชิญผู้ปกครองพาน้องๆ อายุ 3-6 ปี    ทดลองเีรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) พัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น ปี2559 ฟร     ลงทะเบียนได้ที่