สิทธิศาสตร์
Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
 โปรแกรมพิเศษช่วงปิดเทอม

  5 -22 ต.ค. 58 (14 วัน)       เรียนรู้ผ่านกิจกรม เช่น                             พ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย                            ศิลปินน้อยช่างประดิษฐ์                      เสริมเชาวน์ด้วยของเล่น                     กิจกรรมเสริมประสบการณ์

         รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559 - 2560                      พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง                            เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิขาการ
    บ้านของเล่น Intensive  2-15 มี.ค 58 
  เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าสาธิตฯ

           nersery                             สอนด้วยกระบวนการ Play & Learn Tutoring                พัฒนาเชาวน์ปัญญาด้วยของเล่น เรียนรู้ิวชาการอย่างสนุกสนาน           โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์จากครุศาสตร์ และจิตวิทยา                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                             

 

 

     เรียน 12 วัน ใช้ครู 1 คนต่อ นักเรียน 4 คน          เรียนรู้ผ่านของเล่น เข้าใจด้วยของจริง                        จึงประยุกต์เข้าสู่แบบฝึกหัด

 

 

 

 

 
       

ขอเชิญผู้ปกครองพาน้องๆ อายุ 3-6 ปี    ทดลองเีรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) พัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น ปี2558 ฟร     ลงทะเบียนได้ที่